Om Norrgärdet

Om Norrgärdet

Välkommen till oss på Norrgärdets Natur & Lamm. Norrgärdet ligger straxt utanför Algutsrum, nästan mitt på Öland i ost-västlig riktning och nära Ölands geografiska tyngdpunktsmitt*.

Härifrån är det nära till allt - bad, mittlandsskogen, alvar, Färjestaden och Borgholm samt till Ölandsbron. Vi som bor här heter Magnus och Caroline Landtmanson. Magnus är uppväxt på en mjölkgård i Törnbotten (straxt intill Norrgärdet). Caroline kommer ursprungligen från Täby utanför Stockholm. Vi har ca 70 pälsfår, 3 katter, höns och tuppar och massor med bin.

Gården är delvis avstyckad från Magnus föräldragård i Törnbotten och består av ca 4 ha åker och ca 90 ha bete. Det mesta av betesmarken ligger i Mittlandsskogen och har under drygt tio år successivt restaurerats. Mittlandsskogens tillhör de artrikaste markerna för bland annat svampfloran. Träd- och buskfloran domineras av hassel, ek, alm och lönn. Insprängt i hässlena finns flera våtmarker där bland annat långbensgrodan har bra leklokaler. Det finns också många orkidée-arter och andra hävdgynnade växtarter. Dessutom finns det flera ovanliga/hotade skalbaggar som liten ekbock, ekoxe och månhornsbagge.

Boningshuset började vi bygga 2007. Nu är huset i stort sett färdigt utom verandan. Intill boningshuset finns ett fristående garage med en mindre lägenhet. Under byggnaden av huset bodde vi i lägenheten. Nu hyr vi ut lägenheten främst på sommaren. Den är fullt utrustad med kök och badrum med dusch och tvättmaskin. Under fliken Bo på lammgård hittar du bilder och priser. Under sommaren och hösten 2017 färdigställde vi en ateljé i garaget. Ateljén används för produktion av skinn- och ullprodukter och humoristiska lammtavlor. Vi har också kurser i till exempel kärleksknutar.

Trädgården håller sakta på att byggas upp. Det är lite av en utmaning att förvandla en åker till omväxlande trädgård. Hela familjen har bidragit med fantasi och kreativitet.

Förutom får, höns och bin åtar vi oss också olika naturvårdsuppdrag. Det kan både röra sig om bete och om olika röjningsinsatser med röjsåg och/eller motorsåg. 

*Den geografiska tyngdpunkten får du fram genom att klippa ut Öland och lägga Öland på en spets. Den punkt där Öland balanserar är tyngdpunktsmitten.

Kika in på vårt utbud!

Vad finns i vår gårdsbutik?

Varukorgen är tom