Bigård

Honungsbina

Utan bin skulle vi människor ha svårt att få mat. Bin fyller en viktig funktion att pollinera blommor så vi kan få frukt och grönsaker. De senaste åren har det kommit flera larmrapporter om att antalet bin minskat, både tambin och framförallt vilda bin. Orsakerna är inte helt klara. Ett förslag är allt tidigare skördar av vallarna så att blommor som till exempel klöver inte hinner gå i blom. Ett annat att bekämpningsmedel som sprutas på åkrarna påverkar bins orienteringsförmåga. När antalet vilda bin minskar får tambin en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. Nya sätt att odla bin har vuxit fram, till exempel urbana bin inne i städerna.

I dagsläget har vi tre bikupor. Antalet bin varierar under året. Det finns fler olika raser av tambin, våra är av rasen buckfast.

Vi slungar och tappar vår honung själva. När vi har nyslungad bjuder vi in dig till en Tappdag. Ta med dig ditt eget kärl så tappar vi den flytande honungen åt dig. Håll utkik på hemsidan eller på Facebook!

Varukorgen är tom